Unidentified Flying Object

 

UFOinformation.net will contribute to increased knowledge and insight on the global UFO phenomenon, newly renamed UAP (Unidentified Aerial Phenomena).

This website will highlight different aspects rarely informed to the public by mainstream media, school, areas of study, or governments. The goal is to help create interest on an officially misunderstood phenomenon which have been around for more than a millennium (1)(2)(3), perhaps eons.

.

Below the (only norwegian) introduction text is a selection from some of the information on the entire site ufoinformation.net. 

.

.

___________________________________________________
___________________________________________________

.

.

A SMALL NORWEGIAN INTRODUCTION:

 

Denne nettsiden vil bidra til økt kunnskap og ny forståelse om det globale UFO-fenomenet. Nettsiden belyser sider av fenomenet sjeldent publisert fra ledende media, skole, studieretninger eller myndigheter.

Målet er å skape interesse om et skjermet fenomen pågått i årtusener (2)(3).
Det er et økende antall personer i arbeid med å informasjon om UFO-fenomenet deklassifisert og publisert. UFO-emnet anses ikke som et respektabelt karrierevalg. En økning i observasjoner siste tiden, i tillegg til en platform å dele det på har ført til en større interesse blant folk i flere nasjoner (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8). Blant bidragsyterne er flere selvstendige nyhetsaviser på nett. Fenomenets eksistens blir blant annet bekreftet gjennom radar-opptak (1)(2)(3)(4)(5), vitner og innsidere (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7), observasjoner (1)(2)(3), dokumenter (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8), bilder (1)(2), video-opptak (1)(2), og forskning (1)(2). Med et par google-søk tar det ikke lang tid å finne ut at UFO/UAP-fenomenet er hemmeligstemplet uavhengig av hva dette fenomenet er.

Det bør bemerkes at det finnes få, eller kanskje ingen lærebøker der UFO-fenomenet blir bevisstgjort, selv etter at det er konstatert hvor høy interesse myndigheter verden over har hatt (1), og fortsatt trolig har. Det er sjeldent main-stream media omtaler fenomenet med mindre hendelsen blir oppklart, eller latterliggjort med bruk av begrep som ‘små grønne men’ for å distansere seriøsiteten. Per dags dato er det ingen informasjon å få fra norske myndigheter om fenomenet. Derfor er det vanlig for folk flest å ha lite kunnskap om fenomenets reelle omfang, hvis ikke informasjon om det kontroversielle emnet oppsøkes på egenhånd.

Det var når Internett ble etablert som en global delingsplattform av informasjon, at interessen for UFO-fenomenet hadde mulighet til å skyte fart. Før Internett ble tilgjengelig var informasjonstilgangen til befolkningen langt mer begrenset enn i dag. UFO-relatert informasjon blir stadig tilgjengelig blant annet gjennom FOIA (Freedom of Information Act)(2)(3)(4) som ligner offentlighetsloven i Norge, og hva mange anser som ‘Disclosure-bevegelsen‘ der folk innenfor visse stillinger, med kunnskap relatert til håndtering av fenomenet går offentlig å bryter sin taushetserklæring(2)(3). Etter hvert som informasjon tilgjengeliggjøres og interessen øker, vil fler begynne å etterspørre ytterligere tilgang og åpenhet fra myndigheter samt politikere, uavhengig av hvor mye de vet, eller har tilgang på. Til slutt vil presset gi etter, og resultatet kan bli en offentlig og transnasjonal etterforskning som allerede er langt på etterskudd. Kanskje blir det en global annonsering om at det allerede er utført bak lukkede dører (basert på gjennomført forskning).
UFO-fenomenet er, og har alltid vært gradert over topphemmelig (2).

For de fleste har UFO-betegnelsen en underliggende assosiasjon til et romskip fra en annen planet. Årsaken til denne tankegangen er betegnelsen som ble brukt av folket før begrepet ‘ukjent flyvende objekt’ ble tatt i bruk . Før UFO-betegnelsen var det ‘Flying Saucer’ som gikk på folkemunne; på godt norsk ‘flyvende tallerken’. Det innebærer blant annet vertikalt-flyvende lydløse tallerkener (1)(2), som kan utføre 90 og 180-graders direkte endring av kurs under flyvning (1)(2)(3), og med en ufattelig rask akselerasjon (1)(2)(3), og ikke minst hastighet. Dette tilsvarer med andre ord en form for teknologi som ennå ikke er representert (eller offentliggjort) blant dagens mest avanserte maskiner. Resultatet av alle observasjonene har ført til en interesse fra myndigheter i USA og trolig andre om å mestre teknologien basert på antigravitasjon (1).

UFO-betegnelsen ble opprettet i 1952 av det amerikanske flyvåpenet, tilsvarende luftforsvaret i Norge. Det er her fenomenet for det meste blir håndtert siden UFOer som oftest opererer i luftrommet (UFO = ukjent flyvende objekt), men blir ofte håndtert i samhold med, eller overtatt av militæret. Begrepet ‘USO’ (unidentified submerged/submarine object) benyttes der uidentifiserte objekter blir observert i vann, eller fra å være luftbåren til å dykke under vann, og motsatt.

 

Som Edward J. Ruppelt, øverste sjef for U.S. Air Force sin hemmelige UFO-etterforskning på 1950-tallet så fint skrev det.

“The hassle over the word ‘proof’ boils down to one question:
What constitutes proof?  –  
Does a UFO have to land at the River Entrance to the Pentagon, near the Joint Chiefs of Staff offices? Or is it proof when a ground radar station detects a UFO, sends a jet to intercept it, the jet pilot sees it, and locks on with his radar, only to have the UFO streak away at a phenomenal speed? Is it proof when a jet pilot fires at a UFO and sticks to his story even under the threat of court-martial? Does this constitute proof?”
(1)

.

.

NRK: UFO-sverm avbraut fotballkamp

.
.

Nedenfor ligger et utvalg fra alle kategoriene, heretter på engelsk. 

.

______________________________________________

.

How big is the Andromeda Galaxy?
Every dot of light is a sun much like our own, many with several planets in orbit
GIGAPIXEL image of Andromeda Galaxy [4K]

.

.

___________________________________________________
___________________________________________________

.

.

From The Category
UFO VIDEOS & TV NEWS

MSNBC News: Dr. Michio Kaku – “UFOs Are Real
Dr. Michio Kaku- Professor of physics & Co-founder of String Field Theory

.
.

US Air Force Releases 130 000 Pages Of Declassified UFO Documents


.
.

Global Competitiveness Forum in 2011:
X NASA Scientist & founding father of the Internett lets the world know that aliens are real

Dr. Jacques Valle codeveloped the very first computerized mapping of Mars for NASA. He is also noted for his work at the Stanford Research Institute (SRI), where he helped create ARPANET, a technology that became the foundation for the modern day internet.

.
.

Fox News 31 Confirms: Mysterious UFOs Over Denver

.
.

CNN News Confirms: Mysterious UFOs Over Denver

.
.

Houston witness videotapes hovering sphere UFO – 30. mars 2015

.
.

Norway: UFO evidence investigated by Norwegian University

.
.

We Should Take UFOs Seriously
Leslie Kean, Nick Pope, Fife Symington, and James Fox on CNN News

.
.

Jean-Claude Juncker : “I have met several leaders of other planets”
Prime Minister in Luxembourg (1995-2013), Semi-permanent president of the group of finance ministers from EU (2004), and President of European Commission (2014-) (2)

 

.
.

62 Pupils witness UFO land at school in Ruwa, Zimbabwe 1994

.
.

CNN News: The FBIs UFO Memo Becomes The Most Viewed Document In The FBIs Vault (1)(2)

.
.

This Is a good GOP Candidate for UFO Disclosure

.
.

Astronomers do see UFOs! (2)(3)
Dr. J Allen Hynek, Astrophysicist and Professor of astronomy at Ohio State University, Chairman of the astronomy department at Northwestern University, Scientific adviser of US Air Force´s UFO research Project Sign, Project Grudge and Project Blue Book

.

.

___________________________________________________
___________________________________________________

.

.

From The Category
MISCELLANEOUS

CITIZEN HEARING – 2013

.
CitizenHearing
F
rom the hearing
.

At the National Press Club in Washington, D.C., a Citizen Hearing On Disclosure (CHD) will unfold between April 29 to May 3.
For 30 hours, 40 international researchers and military/agency witnesses will testify in front of these committee members:

“Something Is Monitoring The Planet, And They Are Monitoring it Very Cautiously”
Former Senator Mike Gravel (Dem/Lib, AK) (1)

.

.

—-> Watch the whole Hearing on Disclosure HERE / HERE

.


UPDATE!

From paradigmresearchgroup.org

On November 5, 2014, 538 video copies of the full record of the Citizen Hearing on Disclosure (CHD) were shipped to all members of the United States Congress.  Shortly after these 10-DVD sets are received, PRG’s registered lobbyist, Stephen Bassett, will renew direct engagement of the U. S. Congress for the first time since 2000 seeking new congressional hearings on extraterrestrial related phenomena. This will be a concentrated three-month effort accompanied by substantial media coverage.  If congressional hearings are held, it is quite likely the truth embargo will collapse.

.

.

___________________________________________________
___________________________________________________

.

.

From The Category
UFO RESEARCH & PROJECTS

UFOs and Defense: What must we be prepared for?
(“Les Ovni Et La Defense: A quoi doit-on se préparer?”)

.

In 1999 an important document was published in France entitled,“UFOs and Defense: What must we be prepared for?” (2)(3)(4). This ninety-page report based on 3 years of military research, is the result of an in-depth study of UFOs, covering many aspects of the subject, especially questions of national defense.

.

“They (flying disc) come from outside”
French Air Force General Denis Letty, 1999 (watch video below)

.

The study (“UFOs and Defense: What must we be prepared for?”) was carried out over several years by an independent group of former “auditors” at the Institute of Advanced Studies for National Defense, or IHEDN, and by qualified experts from various fields. Before its public release, it has been sent to the French President Jacques Chirac and to Prime Minister Lionel Jospin.

The report is prefaced by General Bernard Norlain of the Air Force, former Director of IHEDN, and it begins with a preamble by André Lebeau, former President of the National Center for Space Studies (Centre National D’études Spatiales), or CNES, the French equivalent of NASA. The group itself, collective author of the report, is an association of experts, many of whom are or have been auditors of IHEDN, and it is presided over by General Denis Letty of the Air Force, former auditor (FA) of IHEDN.

Its name “COMETA” stands for “Committee for in-depth studies.” A non-exhaustive list of members is given at the beginning which is quite impressive. It includes:

 • General Bruno Lemoine, of the Air Force (FA of IHEDN)
 • Admiral Marc Merlo, (FA of IHEDN)
 • Michel Algrin, Doctor in Political Sciences, attorney at law (FA of IHEDN)
 • General Pierre Bescond, engineer for armaments (FA of IHEDN)
 • Denis Blancher, Chief National Police superintendent at the Ministry of the Interior
 • Christian Marchal, chief engineer of the national Corps des Mines and Research Director at the National Office of Aeronautical Research (ONERA)
 • General Alain Orszag, Ph.D. in physics, armaments engineer

The committee also expresses its gratitude to outside contributors including Jean-Jacques Vélasco, head of SEPRA at CNES, François Louange, President of Fleximage, specialist in photo analysis, and General Joseph Domange, of the Air Force, general delegate of  the Association of Auditors at IHEDN.

.

—>  COMETA Report
— >  The Report

Summary

.

.

________________________________________
________________________________________

.

.

Key To The Extraterrestrial Messages
The National Security Agency (NSA)

From wikileaks-forum.com

National Security Agency (NSA) documents finally become relevant and meaningful in 2011, NSA admits to ET contact and provides some UFO disclosure but reluctantly.

This is truly blockbuster information.  No one from the government has stepped in front of the cameras and come clean about ET reality as yet.   But, here we have the most secret intelligence organization in the U.S.A. , the National Security Agency, disclosing openly that there has been contact with intelligent extraterrestrials.   Not only that, they have decoded their messages.

On October 21, 2004, the NSA approved for release to the public a portion of their NSA Journal Vol. XIV No. 1.  So why would this report be relevant or meaningful in April 2011. Because the NSA did not release it into public information until April 21, 2011.  Though cleared for release, the NSA had been stonewalling it along with hundreds of other NSA documents about contact with UFOs and extraterrestrials until they lost the lawsuit brought by Peter Gersten, a lawyer from Arizona.  When they well and truly lost, the judge’s order had to be carried out, and the documents had to be released.  Read more.

.

—-> The report (2)

.

.

________________________________________
________________________________________

.

.

Project Blue Book Special Report No. 14

From Wikipedia, the free encyclopedia

Project Blue Book Special Report No. 14, a secret government project, was compiled between 1951 and 1954, and included 3201 reported UFO sightings, (compared to Project Blue Book which includes 12,618 reported UFO sightings). Battelle employed four scientific analysts, who sought to divide cases into “knowns”, “unknowns”, and a third category of “insufficient information.” They also broke down knowns and unknowns into four categories of quality, from excellent to poor. In order for a case to be deemed “identified”, two analysts had to independently agree on a solution and for a case to be called “unidentified”, all four analysts had to agree. A report classified as “unidentified” was defined as: “Those reports of sightings wherein the description of the object and its maneuvers could not be fitted to the pattern of any known object or phenomenon.”

 

Out of 3,201 cases, 69% were judged to be identified, 22% were unidentified, and 9% had insufficient information to make a determination.

The higher the quality of the case, the more likely it was to be classified ‘unknown’. 35% of the excellent cases were deemed unknowns, as opposed to only 18% of the poorest cases. This was the exact opposite of the result predicted by skeptics, who usually argued unknowns were poorer quality cases involving unreliable witnesses that could be solved if only better information were available (1).

 

Category/Case Quality All Excellent Good Doubtful Poor
Astronomical 22% 24% 23% 19% 23%
Aircraft 22% 19% 22% 25% 16%
Balloon 15% 12% 17% 17% 13%
Light phenomena 2.2% .9% 2.4% 2.9% 1.1%
Birds 1.0% 0.9% 1.0% 1.2% 0.7%
Clouds, dust, etc. 0.4% 0% 1.0% 0.4% 0%
Psychological 2.0% 0% 0.5% 3.3% 3.3%
Other 5% 5% 5% 5% 6%
Insufficient information 9% 4% 4% 14% 21%
Unknown origin 22% 33% 25% 13% 17%

.

.

“When the long awaited solution to the UFO problem comes, I believe that it will prove to be not merely the next small step in the march of science, but a mighty and totally unexpected quantum leap. We had a job to do, whether right or wrong, to keep the public from getting excited.”

“I would not spend one further moment on the subject of UFOs if I didn’t seriously feel that the UFO phenomenon is real and that efforts to investigate and understand it, and eventually to solve it, could have a profound effect – perhaps even be the springboard to mankind’s outlook on the universe.”

Dr. J Allen Hynek, Astrophysicist and Professor of astronomy at Ohio State University, Chairman of the astronomy department at Northwestern University, Scientific adviser of US Air Force´s UFO research Project Sign, Project Grudge and Project Blue Book (2)

.
.

Dr. Hynek Tells The Truth About The UFO Blue Book Project

.
.

Stanton Friedman Interview on Project Bluebook – Disclosure Canada Toronto 2015


.

.

________________________________________
________________________________________

.

.

Project Magnet  1950 – 1962  (2)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Project Magnet was an unidentified flying object (UFO) study program established by the Canadian Department of Transport (DOT) on December 2, 1950, under the direction of Wilbert B. Smith, senior radio engineer for the DOT’s Broadcast and Measurements Section. It was formally active until mid-1954.

.
_______________________
.

From bibliotecapleyades.net

The genesis of Project Magnet can be largely traced back to a memorandum of 21 November 1950 that Wilbert B. Smith, an official with the Canadian Government’s Department of Communications (and who held a B.Sc. and a M.Sc. in Electrical Engineering), wrote to the Department of Transport a TOP SECRET MEMO seeking funding for his proposed research. As a part of the evidence he had been given in the states he listed five items.

 

According to Smith:

“The existence of a different technology is borne out by the investigations which are being carried on at the present time in relation to flying saucers.”

1) The matter is the most highly classified subject in the United States Government, rating higher than even the H-bomb.

2) Flying saucers exist.

3) Their modus operandi is unknown but concentrated effort is being made by a small group headed by Vannevar Bush (2).

4) The entire matter is considered by the United States authorities to be of tremendous significance.

5) The United States authorities are investigating along quite a number of lines, which might possibly be related to the saucers such as mental phenomena. 

.
.

–> See all UFO Research HERE

 .

.

____________________________________________________
____________________________________________________

.

.

From The Category
UFO VIDEOS & TV NEWS

TV Station Refuses To Comment On UFO Over San Diego – April 28, 2015 (2)

.
.

 UFO Over Oklahoma City Caught On Tape During Live TV News Broadcast, March 2015 (2)

.
.

‘Supersonic’ UFO Over California’s Silicon Valley, March 2015  (2)(3)

.
.

UFO over Dome of the Rock in Jerusalem, January 28, 2011 (2)(3)

.
.

UFO Closed down Hangzhou Xiaoshan International Airport, China, July 7, 2010

.
.

Worldwide Lights in The Skies!

–> Watch more UFO videos HERE

.

.

____________________________________________________
____________________________________________________

.

.

From The Category
UFO QUOTES & STATEMENTS

“My biggest failure of 2014: Once again not securing the #disclosure of the UFO files,”
Attorney John Podesta, Former White House Chief of Staff under President Clinton, Tweeting on his last day as counsellor to President Barack Obama (to become Chairman of Hillary Clinton’s presidential campaign) on the 13th of February 2015

.
.

“I Can’t Reveal Anything”
President Barack Obama interviewed on Jimmy Kimmel Live – March 12, 2015

.
.

“‘Yes, I’m going to get to the bottom of it (meaning UFOs)”
“I think we may have been (visited already). We don’t know for sure,”
Presidential candidate Hillary Clinton reportedly made the promise when speaking with The Conway Daily Sun in New Hampshire – 30 December 201

.
.

“I have have seen, listened and heard many leaders of other planets and they are very worried because they wonder about the course the EU will follow.”
Prime Minister in Luxembourg (1995-2013), Semi-permanent president of the group of finance ministers from EU (2004), and President of European Commission (2014-) (1)(2)

.
.

“To be honest Macey…There’s been no ‘DIRECT contact’ with aliens yet, when we do, I’ll let you know.”
President Barack Obama to 6-year-old on Live ELLEN show, 12 February 2016 (2)

.
.

“This thing has gotten so highly-classified…it is just impossible to get anything on it. I have no idea who controls the flow of need-to-know because, frankly, I was told in such an emphatic way that it was none of my business, that I’ve never tried to make it to be my business since.

I have been interested in this subject for a long time and I do know that whatever the Air Force has on the subject is going to remain highly classified.”
Barry Goldwater – Chairman of the Senate intelligence committee, U.S. Senator, former Air Force Major-General and Presidential candidate (2)

.
.

“It is time for the truth to be brought out… Behind the scenes high-ranking Air Force officers are soberly concerned about the UFOs. But through official secrecy and ridicule, many citizens are led to believe the unknown flying objects are nonsense. I urge immediate Congressional action to reduce the dangers from secrecy about unidentified flying objects.”
Former CIA Director, Vice Admiral Roscoe Hillenkoetter, signed statement to Congress, August 22, 1960. A true patriot (2)

.
.

Oh yes we discuss it at every conference that we had with the military, and they never were able to make me a concrete report on it. . . . There’s always things like that going on, flying saucers and they’ve had other things, you know.”
U.S. President Harry S. Truman, 33rd President (1945 – 1953) (2)(3)

.

.

“First of all, I told a magazine this past January that, as an underdeveloped country with regards to the UFO problem, Japan had to take into account what should be done about the UFO question, and that we had to spend more time on these matters. In addition, I said that someone had to solve the UFO problem with far reaching vision at the same time. Secondly, I believe it is a reasonable time to take the UFO problem seriously as a reality… I hope that this Symposium will contribute to peace on Earth from the point of view of outer space, and take the first step toward the international cooperation in the field of UFOs.”
Toshiki Kaifu, Prime Minister, Japan, in a letter to Mayor Shiotani of Hakui City, dated June 24, 1990, endorsing an upcoming Space & UFO Symposium

.

.

“Around Szolnok many UFO reports have been received from the Ministry of Defense, which obviously and logically means that they [UFOs] know very well where they have to land and what they have to do. It is remarkable indeed that the Hungarian newspapers, in general newspapers everywhere, reject the reports of the authorities.”
George Keleti, Minister of Defense, Hungary, in article by Attila Lenart entitled “Ask a Question to the Minister of Defense: George Keleti, Are You Afraid of a UFO Invasion?”, Nepszava, Budapest, August 18, 1994

.

.

“These UFOs are interplanetary devices systematically observing the earth, eithermanned or under remote control, or both.”
“Information on UFOs, including sighting reports, has been and is still being officially withheld.”
Colonel Joseph J. Bryan III, Founder of the CIA’s psychological warfare staff, special assistant to the secretary of the Air Force, advisor to NATO, and board member of the National Investigations Committee on Aerial Phenomenon (NICAP)

.

.

“No agency in this country or Russia is able to duplicate at this time the speeds and accelerations which radars and observers indicate these flying objects are able to achieve… there are objects coming into our atmosphere at very high speeds.”
Admiral Delmer S. Fahrney, former head of the Navy’s guided-missile program, printed in New York Times, January 17, 1957, p. 31

.

.

“The important thing now is for us to discard any preconceived notions about UFOs and to organize on a global scale a calm, sensation-free and strictly scientific study of this strange phenomenon. The subject and aims of the investigation are so serious that they justify all efforts. It goes without saying that international cooperation is vital.”
(Zigel, F., Soviet Life, No. 2 (137), February 1968.)
DR. FELIX Y. ZIGEL Professor of Mathematics and Astronomy at Moscow Aviation Institute

.

.

“There are objects in our atmosphere which are technically miles in advance of anything we can deploy, that we have no means of stopping them coming here … [and] That there is a serious possibility that we are being visited and have been visited for many years by people from outer space, by other civilizations. Who they are, where they are from, and what they want should be the subject of rigorous scientific investigation and not be the subject of ‘rubishing’ by tabloid newspapers.”
Lord Admiral Hill-Norton, Former Chief of Defence Staff, 5 Star Admiral of the Royal Navy, Chairman of the NATO Military Committee (1)

.

.

“I believe that UFOs are spaceships or extraterrestrial craft… The nations of the world are currently working together in the investigation of the UFO phenomenon. There is an international exchange of data. Maybe when this group of nations acquires more precise and definite information, it will be possible to release the news to the world.”
General Carlos Castro Cavero, General in the Spanish Air Force and former Commander of Spain’s Third Aerial Region, in an interview with J. J. Benitez, La Gaceta del Norte, Balboa, Spain, June 27, 1976

.

.

“One thing’s for sure, I’ll never make fun of people who say they’ve seen unidentified objects in the sky. If I become President, I’ll make every piece of information this country has about UFO sightings available to the public and the scientists.” – Once elected, he decided not to due to “national security concerns”.
Jimmy Carter, 39th President of the United States (1977 – 1981)

.                                   .                              .

–> See all UFO quotes HERE

.

.

____________________________________________________
____________________________________________________

.

.

From The Category
MISCELLANEOUS

SECOND CONGRESSIONAL SYMPOSIUM ON UFOs BY CONGRESS IN 1968
HEARINGS BEFORE THE COMMITTEE ON SCIENCE AND ASTRONAUTICS
U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES

 

STATEMENTS:

 • Dr. J. Allen Hynek Head, Department of Astronomy, Northwestern University, Evanston, Ill 3
 • Prof. James E. McDonald Department of Meteorology, University of Arizona, Tucson, Ariz. 18
 • Dr. Carl Sagan Associate professor of astronomy, Center for Radiophysics and Space Research,
 • Cornell University 86
 • Dr. Robert L. Hall Head, Department of Sociology, University of Illinois, Chicago, Ill. 100
 • Dr. James A. Harder Associate professor of civil engineering, University of California 113
 • Dr. Robert M. L. Baker, Jr. Senior scientist, System Sciences Corp., 650 North Sepulveda Boulevard,
 • El Segundo, Calif. 126

GROUP DISCUSSION OF ISSUES RAISED IN THE SYMPOSIUM 190

 

PREPARED PAPERS:

 • Dr. Donald H. Menzel Harvard College Observatory 198
 • Dr. R. Leo Sprinkle Division of Counseling and Testing, University of Wyoming 206
 • Dr. Garry C. Henderson Senior Research Scientist, Space Sciences, General Dynamics 210
 • Dr. Stanton T. Friedman* Westinghouse Astronuclear Laboratory 213
 • Dr. Roger N. Shepard Department of Psychology, Stanford University 223
 • Dr. Frank B. Salisbury Head, Plant Science Department, Utah State University 235

.

1968 Congressional Hearings:
Statement by Dr. J. Allen Hynek

“My name is J. Allen Hynek. I am professor of astronomy at Northwestern University, Evanston, Ill., where I serve as chairman of the department of astronomy and director of the Lindheimer Astronomical Research Center. I have also served for many years, and still do, as scientific consultant to the U.S. Air Force on Unidentified Flying Objects, or UFO’s. Today, however, I am speaking as a private citizen and scientist and not as a representative of the Air Force.

We are here today, I gather, to examine whether the UFO phenomenon is worthy of serious scientific attention. I hope my comments may contribute to your understanding of the problem and help lead to its eventual solution.

The UFO problem has been with us now for many years. It would be difficult to find another subject which has claimed as much attention in the world press, in the conversation of people of all walks of life, and which has captured the imagination of so many, over so long a period of time. The word UFO, or flying saucer, can be found in the languages and dictionaries of all civilized peoples, and if one were to collect all the words that have been printed in newspapers, magazines, and books in the past two decades, it would be a staggering assemblage. The bibliography of the subject recently compiled at the Library of Congress is a most impressive document, and illustrates that the UFO became a problem for the librarian even before it did for the scientist.” (1)

.

“From time to time in the history of science, situations have arisen in which a problem of ultimately enormous importance went begging for adequate attention simply because that problem appeared to involve phenomena so far outside the current bounds of scientific knowledge that it was not even regarded as a legitimate subject of serious scientific concern. That is precisely the situation in which the UFO problem now lies. One of the principal results of my own recent intensive study of the UFO enigma is this: I have become convinced that the scientific community, not only in this country but throughout the world, has been casually ignoring as nonsense a matter of extraordinary scientific importance.”
Dr. James E. McDonald – Senior Physicist, Institute of Atmospheric Physics” at the University of Arizona – In a prepared statement before the U.S. Congress’ House Committee on Science and Astronautics, delivered on July 29, 1968 (1)

 –

—-> Read the Congressional Hearing HERE

.

.

____________________________________________________
____________________________________________________

.

.

From The Category
UFO RESEARCH & PROJECTS

A few countries around the world have lately established official research committees on the UFO phenomenon. One of the reason is the global increase of UFO sightings since the 1940s. Some nations have also quietly begun to officially acknowledge the UFO existence. The official position might become a problem for other nations and the relations between them. Mostly because of the world governments traditional confidential management of the phenomenon. But for the UFO disclosure movement and longed transparency, it is a very important part of the ongoing development toward a global UFO disclosure.

.
.

_______________________________________

.
.

CEFAA – Committee of Studies of Anomalous Aerial Phenomena
(Chile)

Chilean Air Force General (Ret.) Ricardo Bermúdez is the director of CEFAA (Committee of Studies of Anomalous Aerial Phenomena), the Chilean government’s official organization for the study of unknown aerial phenomena which is part of DGAC, Chile’s Civil Aviation Agency, the equivalent to the U.S. FAA. (Federal Aviation Administration).

—> Chilean Air Force General Ricardo Bermúdez – Official UFO investigation, 2012

 

“Something is happening in the world. We don’t know what it is, but the fact is that it can no longer go unnoticed by governments and the scientific establishment.”
Ricardo Bermúdez, Director of CEFAA and General (Ret.) of the Chilean Air Force, December 28, 2004 (1)

 

.

————————————————————-
————————————————————-

.

CEFORA – Argentinean Republic Committee for UFO Phenomena Studies
(Argentina)

The Air Force of Argentina on Dec. 23, 2010 formally announced the formation of a committee to study the UFO phenomenon.

The Director of Institutional Relations of the Argentinean Air Force confirmed on Telefe Newscast that it has recorded two UFO sightings it cannot account for by normal explanations. The Argentinean Air Force further stated that the mission of the Air Force is to guard the security of Argentinean air space. (2)(3)

.

————————————————————
————————————————————

.

BAS  The Bulgarian Academy of Sciences
(Bulgaria)

Institute for Space Studies recently held its first official conference on the existence of UFOs and extraterrestrial intelligence, Prof. Lachezar Filipov told the Nova TV breakfast show. Until now this topic was sort of banned among the scientists,”    he said: But the growing public interest, not only in Bulgaria, but abroad, made BAS believe that we must respond to such phenomena.

.

————————————————————-
————————————————————-

.

GEIPAN  Unidentified Aerospace Phenomenon Research And Information Group
(France)
(Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés)

GEIPAN (sept. 2005-), formerly known as GEPAN (1977-1988) and SEPRA (1988-2004), is a unit of the French Space Agency CNES whose brief is to investigate unidentified aerospace phenomena (UAP) and make its findings available to the public.

The French Gendarmerie was instructed to channel data from reports of UFO sightings to SEPRA, which therefore was in a position to draw on a large database of such events. In cases where physical traces appeared to be present, SEPRA could call on the technical resources of CNES to perform a thorough scientific investigation. A famous example of such an investigation was in the Trans-en-Provence Case.

In March 2007, GEIPAN started to make its archives available online to everyone.

Of the 1600 cases registered since 1954, nearly 25% are classified as “type D”, meaning that “despite good or very good data and credible witnesses. “we are confronted with something we can’t explain”
says Jacques Patenet, Director of CNES, France. (1).

.

————————————————————-
————————————————————-

.

DIFAA – The Department of Investigation of Anomalous Aerial Phenomena
(Peru)

Peru’s air force is reopening an office responsible for investigating UFOs due to “increased sightings of anomalous aerial phenomena” in the country’s skies.

The Department of Investigation of Anomalous Aerial Phenomena (DIFAA), first created in 2001, is being revived after lying formant for five years because more UFO sightings have been reported to the media“, said Colonel Julio Vucetich, head of the air force’s aerospace interests division.

The unit will bring together sociologists, archaeologists, astronomers, meteorologists and air force personnel to analyse these events, Vucetich told the Guardian. “Many people don’t report UFO sightings because they fear they will be labelled mad or made fun of, but nowadays with new technology – cellphone videos, Facebook, Twitter – they can be much more open, without feeling that they are the only ones who have seen what they’ve seen,” he said (1).

.            .           .

—-> See all research and projects HERE

 

.

.

____________________________________________________
____________________________________________________

.

.

AN OPEN LETTER TO NASA – A Great Description of The UFO Situation
December 3, 2014

NEGLECTED and UNACKNOWLEDGED EVIDENCE:

A Response to ‘Preparing for Discovery – NASA/Library of Congress Astrobiology Symposium September 18-19 2014.

 

To: Dr. Steven J. Dick – Baruch S. Blumberg NASA/Library of Congress  – Chair in Astrobiology at the Library of Congress

 

Submitted by

Edgar Mitchell, Sc.D.
NASA Apollo 14 Astronaut Capt. USN (Ret.)

The Honourable Paul T. Hellyer, P.C.
Former Deputy Prime Minister of Canada
Former Minister of National Defence

Bill Wickersham, Ed. D.
Adjunct Professor of Peace Studies – University of Missouri – Columbia

Victor D. Viggiani, M.Ed.
Zland Communications News Network – Executive Director

 


Read HERE !

 

 .

.

____________________________________________________
____________________________________________________

.

.

From The Category
MISCELLANEOUS

UFO POLLS
What does the people think?

.

CNN / TIME MAGAZINE POLL – U.S.  June 1997

80% believe that the government is hiding the existence of extraterrestrial life forms

54% believe intelligent life exists beyond earth

64% believe aliens have contact humans

.

______________________________________________

.

UK – June 1997

Largest Opinion Poll on UFO’s conducted after a live UFO debate on ITV entitled Strange but True.

The question was: “Have aliens already visited earth?”

 • Audience rating was just under 7 million
 • 92% voted in favor of the extraterrestrial hypothesis with a margin of plus minus 6%

.

______________________________________________

.

Ipsos Poll – 2015 (U.S.)

From ipsos-na.com

Washington, D.C. – A majority (56%) of Americans believe that Unidentified Flying Objects (UFOs) but less than half (45%) believe that aliens/extraterrestrials have visited Earth according to a new poll released today by Ipsos Public Affairs.

.

 • Majority (56%) of Americans believe in UFOs
 • Majority (59%) Believe that Life on Earth was Guided by a Higher Being
 • Less than Half (45%) Believe Aliens/Extraterrestrials Have Visited Earth
 • Majority (79%) Believe in Life on Other Planets
 • Majority (57%) Believe in the Big Bang Theory
 • Americans Conflicted on Origins of Life on Earth..
  A vast majority of Americans may agree that life is plausible on other planets but they are conflicted over the origin of life on their own.
 • Majority (65%) Believe in Theory of Evolution for Life on Earth
 • But Two Thirds (62%) Also Believe in Creationism

.
.

—-> Other polls HERE

.

.

__________________________________________________

.

.

BackToTop

 

Advertisements